Søk i denne bloggen

mandag 24. oktober 2011

Håndskrift eller tastatur?

I år fordyper jeg meg i Norsk, med vekt på grunnleggende lese- og skriveopplæring. Den første individuelle oppgaven vi skulle levere inn var åpen, men måtte omhandle den begynnende lese- og skriveopplæringen. Ut i fra min problemstilling skrev jeg om hvordan man kan bruke IKT i den begynnende lese- og skriveopplæringen og om hva som er fordelene og ulempene med dette. Fokusområdet for oppgaven valgte jeg meg allerede i vinter, før jeg fant ut at jeg måtte ta matematikk i stedet for norsk. Det som er litt morsomt er jo at mediene har blitt veldig opptatt av dette den siste tiden. VG på nett har hatt to saker, en av dem senest i dag. Og da jeg var på nattevakt torsdag hadde Schrödingers katt på NRK en reportasje fra en skole i Stavanger. Oppe i alt dette er det spesielt én person som alltid er nevnt og som kommer med uttalelser. Det er tidligere førsteamanuensis i ped. ved Høgskolen i Stord, Arne Trageton. Han har drevet forskning på det med bruk av datamaskin i innlæring av lesing og skriving. Allerede i 1999 startet han forskning på dette med å skrive seg til lesing, ved hjelp av skriveprogram på datamaskin. Han fant blant annet ut at barn får lettere til å skrive på maskin enn for hånd og at de lærer seg å både skrive og lese fortere med hans metode. I artikkelen VG publiserte i dag har de satt dette på spissen, ved å si at håndskrift skaper skoletapere. I kommentarfeltet har det kommet inn utrolig mange innlegg. Mange av disse får meg til å rive meg i håret. Her har vi et typisk eksempel på at man må ha kunnskap for å forstå. Det er helt tydelig at mange av debattantene ikke har peiling på hva det egentlig er de kommenterer.

Ut ifra alt jeg har lest om Arne Trageton har jeg forstått det som om han ønsker større bruk av datamaskin de første årene i skolen. Men han er ikke fullstendig imot håndskrift. I et av intervjuene med ham, i forbindelse med saken på Schrödingers katt, sier han at dersom barna starter med å bruke datamaskin vil de ha lettere for å kunne skrive god og korrekt håndskrift fra 3.-4.trinn. Han mener også at guttene som har vært med i hans undersøkelse skrive betydelig bedre enn guttene som har kun brukt håndskrift. Dette tror jeg vi som skal bli lærere bør ta med oss videre og reflektere rundt. Jeg for min del ser på dette som en god anledning til å få til tilpasset opplæring, som vi så gjerne vil. Alle barn er forskjellige, og hvordan elever lærer best er individuelt. Skolen i Stavanger som var med Schrödingers katt la opp undervisningen på 1.trinn slik at elevene jobbet på stasjoner. Noen av stasjonene hadde datamaskiner, andre øvde man på håndskrift. Andre stasjoner var lagt opp for at elevene skulle kunne bruke sine kreative og visuelle sanser, som f.eks. der de formet bokstaver i plastelina.

Vi kan vel få i pose og sekk når det gjelder dette?

Se innslaget på NRK nett-TV her
Og les VGs artikkel her

M ;)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar