Søk i denne bloggen

mandag 12. september 2011

Hva er Meir?


Beskrivelse av bedrift
Målet er at treninga skal haldast utandørs i nærmiljøet, heile året, over heile landet. Konseptet eit tilbod til alle som ynskjer å kome i gang med regelmessig trening.
-Dette er ”personleg trening” til folket med trening ein til ein, og i grupper på ulike størrelsar. Det er ikkje berre for nybyrjarar, sjølv med enkle metodar kan også dei sprekaste av oss bli utfordra. Gruppetreninga er lagt opp som sirkeltrening med 6-10 stasjoner med øvingar.